Updates

Post date
आशय पत्र (Expression of Interest) सम्बन्धी सूचना 7 months 12 hours ago
१११ औं अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने सम्बन्धमा समाज कल्याण परिषद्को आव्हान 7 months 3 weeks ago
परियोजना सहजीकरण, अनुगमन र मूल्याङ्कन शुल्क अग्रीम भुक्त्तानी सम्बन्धी सूचना 8 months 3 weeks ago
संघसंस्था नवीकरण सम्बन्धी समाज कल्याण परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना 8 months 3 weeks ago
राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाहरुलाई जरुरी सूचना 9 months 2 weeks ago
आशय पत्र (Expression of Interest) को समयावधि थप सम्बन्धी सूचना 9 months 2 weeks ago
गैर सरकारी सामाजिक संस्थाहरुलाई विवरण पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 9 months 3 weeks ago
बोलपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 10 months 1 week ago
COVID responses by NGOs in each province 10 months 1 week ago
संशाेधित निर्देशिकाहरु कार्यान्वयन ल्याईएको बारे सूचना 10 months 2 weeks ago

Contact Us

Central Office
Hariharbhawan,
Lalitpur, Nepal
Tel.: +977-01-5555495 | 5555448 | 5555494
Post Box No. 2948
Email: info@swc.org.np
URL: www.swc.org.np

For NGO Affiliation and Renewal
Coordination Section, Bhrikutimandap, Kathmandu
Tel: +977-01-4227084

Spokesperson

Mr.
Spokesperson
Mr. Durga Prasad Bhattarai
9851187662
Information Officer