Updates

Post date
खुल्ला बजार र पार्किङ सम्बन्धि कार्यको बोलपत्र (E-Bidding) आह्वानको सूचना 1 month 1 week ago
समाज कल्याण परिषद्को सूचना 8 months 2 weeks ago
रास्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर / सरकारी सामाजिक संघ-संस्थालाई समाज कल्याण परिषदको अनुरोध | 8 months 3 weeks ago
४३ औ सामाजीक सेवा दिवस मनाउने सन्दर्भमा सामाजिक संघसंस्था लाई सूचना | 8 months 3 weeks ago
43 th Social service Day Registration form 8 months 3 weeks ago
गैरसरकारी सामाजिक संघसंस्थालाई पुनः अनुरोध 1 year 3 days ago
आशयपत्र (EoI) पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना 1 year 1 week ago
सच्याईएकाे बारे समाज कल्याण परिषद्को सूचना 1 year 3 weeks ago
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई साझेदार संस्था छनोट सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना (२०७९/०१/१५) 1 year 1 month ago
गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र (e-Bidding) आव्हानको सूचना 1 year 1 month ago

Contact Us

Central Office
Hariharbhawan,
Lalitpur, Nepal
Tel.: +977-01-5555495 | 5555448 | 5555494
Post Box No. 2948
Email: info@swc.org.np
URL: www.swc.org.np

For NGO Affiliation and Renewal
Coordination Section, Bhrikutimandap, Kathmandu
Tel: +977-01-4227084

Spokesperson

Mr. Sanjay Kumar Mallik
9851187662 , Email : infoofficer@swc.org.np
Information Officer , Acting Director