Updates

Post date
समाज कल्याण परिषद् बाट प्रदान गरिने सेवा तथा अन्य विषयहरुमा गुनासाे, सल्लाह, सुझाव, जानकारी आदि भएमा hello_swc@swc.org.np इमेल ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । 2 years 9 months ago
संघसंस्था आवद्वता तथा नविकरण सम्बन्धि कार्यहरु भृकुटीमण्डप स्थित भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयमा अवस्थित सम्नवय शाखाबाट हुंदै आएकाे व्यहाेरा सम्बन्धित सम्पूर्णमा जानकारी गराउंदछाैं । (सम्नवय शाखा‍‍ ०१४२२७०८४) 2 years 9 months ago
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकरणका लागि सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई अनुरोध सम्बन्धि सूचना (२०७७/०४/२६) 2 years 9 months ago
आसय पत्र माग सम्बन्धी सूचना [Call for Expression of Interest] (२०७७/४/१५) 2 years 9 months ago
सूची दर्ता गर्ने बारेकाे सूचना (२०७७/ ४/१३) 2 years 9 months ago
समाज कल्याण परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना (२०७७/ ४/८) 2 years 9 months ago
समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गत भृकुटीमण्डप क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गर्ने सम्बन्धी प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको गोप्य आशय पत्र आव्हानको सूचना (२०७७/०४/०१) 2 years 9 months ago
सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुलाई समाज कल्याण परिषद्को सूचना (२०७७/०३/१५) 2 years 9 months ago
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई समाज कल्याण परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना (२०७७/०२/३०) 2 years 9 months ago
परिषद्को कोषमा रहेको रकमको ६ महिने मुद्दती खोल्ने सम्बन्धि सूचना (२०७७/२ /७) 2 years 9 months ago

Contact Us

Central Office
Hariharbhawan,
Lalitpur, Nepal
Tel.: +977-01-5555495 | 5555448 | 5555494
Post Box No. 2948
Email: info@swc.org.np
URL: www.swc.org.np

For NGO Affiliation and Renewal
Coordination Section, Bhrikutimandap, Kathmandu
Tel: +977-01-4227084

Spokesperson

Mr. Sanjay Kumar Mallik
9851187662 , Email : infoofficer@swc.org.np
Information Officer , Acting Director