Updates

Post date
गैरसरकारी सामाजिक संघसंस्थालाई पुनः अनुरोध 1 year 9 months ago
आशयपत्र (EoI) पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना 1 year 9 months ago
सच्याईएकाे बारे समाज कल्याण परिषद्को सूचना 1 year 9 months ago
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई साझेदार संस्था छनोट सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना (२०७९/०१/१५) 1 year 10 months ago
गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र (e-Bidding) आव्हानको सूचना 1 year 10 months ago
आशयपत्र (Expression of Interest) सम्बन्धी सूचना 1 year 10 months ago
बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना 1 year 10 months ago
चमेना गृह संचालन सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव/दरभाउपत्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धी ७ दिने सूचना 2 years 1 week ago
सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा 2 years 3 weeks ago
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कार्य गर्ने सम्पूर्ण गै.स.स.हरुलाई जरुरी सूचना 2 years 1 month ago

Contact Us

Central Office
Hariharbhawan,
Lalitpur, Nepal
Tel.: +977-01-5555495 | 5555448 | 5555494
Post Box No. 2948
Email: info@swc.org.np
URL: www.swc.org.np

For NGO Affiliation and Renewal
Coordination Section, Bhrikutimandap, Kathmandu
Tel: +977-01- 5327084

Spokesperson

Mr. Sanjay Kumar Mallik
9851187662 , Email : infoofficer@swc.org.np
Information Officer , Acting Director