Updates

Post date
आशय पत्र (EoI) पुन: माग गरिएकाे सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना 7 months 1 week ago
सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना 7 months 2 weeks ago
अनुमोदन प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना 7 months 2 weeks ago
आशयपत्र (EoI) सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना 8 months 2 days ago
टुकुचा स्थित रहेको इच्छुमति तरकारी बजारमा जस्ताको छाना छाउने कार्यको लागि बोलपत्र (E-Bidding ) आव्हानको सूचना 8 months 4 weeks ago
खुल्ला बजार र पार्किङ सम्बन्धि कार्यको बोलपत्र (E-Bidding) आह्वानको सूचना 10 months 1 week ago
समाज कल्याण परिषद्को सूचना 1 year 5 months ago
रास्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर / सरकारी सामाजिक संघ-संस्थालाई समाज कल्याण परिषदको अनुरोध | 1 year 5 months ago
४३ औ सामाजीक सेवा दिवस मनाउने सन्दर्भमा सामाजिक संघसंस्था लाई सूचना | 1 year 5 months ago
43 th Social service Day Registration form 1 year 5 months ago

Contact Us

Central Office
Hariharbhawan,
Lalitpur, Nepal
Tel.: +977-01-5555495 | 5555448 | 5555494
Post Box No. 2948
Email: info@swc.org.np
URL: www.swc.org.np

For NGO Affiliation and Renewal
Coordination Section, Bhrikutimandap, Kathmandu
Tel: +977-01- 5327084

Spokesperson

Mr. Sanjay Kumar Mallik
9851187662 , Email : infoofficer@swc.org.np
Information Officer , Acting Director