Updates

Post date
आशयपत्र (Expression of Interest) सम्बन्धी सूचना 1 year 1 month ago
बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना 1 year 1 month ago
चमेना गृह संचालन सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव/दरभाउपत्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धी ७ दिने सूचना 1 year 3 months ago
सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा 1 year 3 months ago
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कार्य गर्ने सम्पूर्ण गै.स.स.हरुलाई जरुरी सूचना 1 year 4 months ago
अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस सम्बन्धमा 1 year 6 months ago
सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा 1 year 6 months ago
लैंगिक हिंसा विरुद्धकाे १६ दिने अभियान मनाउने सम्बन्धमा परिषद्काे आव्हान 1 year 6 months ago
खामवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धमा । 1 year 7 months ago
सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धि सूचना 1 year 8 months ago

Contact Us

Central Office
Hariharbhawan,
Lalitpur, Nepal
Tel.: +977-01-5555495 | 5555448 | 5555494
Post Box No. 2948
Email: info@swc.org.np
URL: www.swc.org.np

For NGO Affiliation and Renewal
Coordination Section, Bhrikutimandap, Kathmandu
Tel: +977-01-4227084

Spokesperson

Mr. Sanjay Kumar Mallik
9851187662 , Email : infoofficer@swc.org.np
Information Officer , Acting Director