Updates

Post date
परियोजना सहजीकरण, अनुगमन र मूल्याङ्कन शुल्क अग्रीम भुक्त्तानी सम्बन्धी सूचना 2 years 4 months ago
संघसंस्था नवीकरण सम्बन्धी समाज कल्याण परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना 2 years 4 months ago
राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाहरुलाई जरुरी सूचना 2 years 5 months ago
आशय पत्र (Expression of Interest) को समयावधि थप सम्बन्धी सूचना 2 years 5 months ago
गैर सरकारी सामाजिक संस्थाहरुलाई विवरण पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2 years 5 months ago
बोलपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2 years 5 months ago
COVID responses by NGOs in each province 2 years 5 months ago
संशाेधित निर्देशिकाहरु कार्यान्वयन ल्याईएको बारे सूचना 2 years 6 months ago
अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस मनाउने सम्बन्धि समाज कल्याण परिषद्को जरुरी सूचना 2 years 6 months ago
लैङ्गिक हिंसा विरुद्वको १६ दिने अभियान सफल बनाउन समाज कल्याण परिषद्को अनुरोध 2 years 6 months ago

Contact Us

Central Office
Hariharbhawan,
Lalitpur, Nepal
Tel.: +977-01-5555495 | 5555448 | 5555494
Post Box No. 2948
Email: info@swc.org.np
URL: www.swc.org.np

For NGO Affiliation and Renewal
Coordination Section, Bhrikutimandap, Kathmandu
Tel: +977-01-4227084

Spokesperson

Mr. Sanjay Kumar Mallik
9851187662 , Email : infoofficer@swc.org.np
Information Officer , Acting Director